انتخاب زبان

"ارزیابی و غربالگری"


اهمیت و هدف از غربالگري و پايش تكامل

وضعيت رشد در طول دوران شيرخواري و ابتداي كودكي تأثير قابل توجهي بر تكامل كودك در سالهای بعدی زندگی او دارد. شيرخواران و كودكاني كه با مشکلاتی در طی دوران رشد خود مواجه می شوند، (اعم از مشكلات جسماني، ذهنی و یا فقر محیطی) برای داشتن تکامل مطلوب و مناسب نيازمند توجه ويژه اي هستند. اين كودكان نسبت به ساير کودکان بيشتر به اختلالات تكامل يا تأخير تكامل دچار مي شوند و اين امر خود زمينه ساز بروز انواع و درجات مختلفي از ناتوانی هاي حركتي، ذهني، گفتاري، شنوايي و بينايي در آن ها مي شود. براي پيشگيري از اين امر لازم است با تشخيص به هنگام مشكلات آن ها و انجام مداخلات به موقع، از بروز تأخير يا اختلال تكامل جلوگيري كنيم. 

هدف ما اين است که كودكاني كه روند تكاملي غيرطبيعي دارند را سريع تر تشخيص دهيم تا بتوانيم با ارائه راهکارهای مناسب به خانواده از بروز ناتوانی در سالهای بعدی رشد کودک پيشگيري كنيم.

توامید در این راستا و با هدف اجرای مسئولیت اجتماعی در سلامت کودکان، آزمون ASQ و نتایج آن را به صورت رایگان در اختیار والدین و درمانگران قرار می دهد تا در رشد و شکوفایی کودکان این مرز و بوم سهمی هرچند اندک ایفا کرده باشد.ASQ یک ابزار غربالگري برای تكامل كودكان


3_ASQ حاوي 20 پرسشنامه براي 20 گروه سني مختلف از 2 تا 60 ماهگي است كه توسط والدين يا مراقب كودك تكميل مي شود. 

  • در سال اول و دوم هر 2 ماه يك بار (2_4_6_8_10_12_14_16_18_20_22_24 ماهگی)
  • در سال سوم هر 3 ماه يكبار (24_27_30_33_36 ماهگی) 
  • در سال چهارم و پنجم هر 6 ماه يكبار (36_42_48_54_60 ماهگی)


هر پرسشنامه حاوي 30 سوال در 5 حيطه است:

1) حيطه برقراري ارتباط مانند: آغون كردن، صدا درآوردن از دهان، گوش كردن و درك معني گفته ها

2) حيطه حركات درشت مانند: حركات تنه، بازوان و پاها

3) حيطه حركات ظريف مانند: حركات ظريف دست و انگشتان

4) حيطه فردي_ اجتماعي مانند: بازي هاي فردي، كارهاي اجتماعي مثل بازي در جمع، بازي با اسباب بازي و....

5) حيطه حل مشكل مانند: يادگيري و بازي با اسباب بازي ها


ارزیابی ASQ برای چه کودکانی نیاز است؟  ←  کلیک کنید