انتخاب زبان

"مدرسه توامید"

 

توامید در راستای ارتقا علم و دانش به­روز در دنیای سلامت و توانبخشی، برنامه ریزی کرده و به عنوان یک واسطه، بستر اطلاع رسانی را از یک سو برای متخصصین و از سوی دیگر برای دریافت کننده های خدمات یا مراجعین توانبخشی و سلامت، فراهم آورده است.    

 

بخشهای مختلف مدرسه توامید:

  • سرزمین دانش: مجموعه ای از دانستنی­ها در خصوص کودک، خانواده و سلامت
  • مقالات توامید: پژوهشهای علمی در حوزه سلامت و توانبخشی
  • مجله توامید: اخبار، مصاحبه، گفتگو، تفریح، سرگرمی و ...
  • کتابخانه توامید: معرفی و ارائه رایگان کتاب­ها و دفترچه­های آموزشی و تخصصی در حوزه توانبخشی
  • کارگاه های آموزشی تخصصی: برگزاری دوره های تخصصی برای متخصصین حیطه سلامت و توانبخشی
  • کارگاه های آموزشی عمومی: برگزاری دوره های عمومی برای والدین، مراقبین و مربیان
  • اختراعات و نوآوری: معرفی و حمایت از ایده­ها و طرح­های مرتبط با توانبخشی، سلامت و درمان