انتخاب زبان

نیمرخ حسی 2انتخاب

لطفا قبل از پاسخدهی،موارد قابل توجه برای تکمیل پرسشنامه را مطالعه کنید.

١- اهميت انجام تست درتوانبخشي مدرن تاثير پردازش حسي بر مشاركت كودكان در خانه و جامعه و مدرسه و يادگيري امر ي بديهي است ارتباط ميان الگوهاي پردازش حسي و عملكرد واقعي كودك در خانه و مدرسه اثبات شده است . . _ در فرآیندهای یادگیری از قبیل تفکر، خلاقیت و هوش، مغز به تنهایی نقش ندارد بلکه کل بدن دخيل است. تفکر و یادگیری لزوما در سر، انجام نمی شود. در تمامی فرایندهای فکری در طول عمر آدمی، از دوران نوزادی گرفته تا دوران سالمندی، بدن به صورت یکپارچه عمل می کند. از طریق حواس بدنی اطلاعات محیطی به مغز می رسد و ما جهان خود را می شناسیم و می توانیم امکانات بدیعی را خلق نماییم. افراد در هر رده سنی اعم از کودکان، والدین و معلمان برای پاسخ به رویدادهای حسی در زندگی روزانه خود، روش منحصر به فردی دارند. بدون شک، هنگامی که افراد نسبت به الگوهای پردازش حسی کودک خود آگاهی داشته باشند، با تدوین برنامه روزانه سازگار با الگوهای پردازش حسی، امکان مشارکت موفقیت آمیز او را درفعاليت هاي اجتماعي و تحصيلي فراهم ميكنند). پردازش حسی اشاره به راهی دارد که سیستم عصبی مرکزی، اطلاعات حسی وارده را مدیریت می کند. یکپارچگی و تمییز حس ها ، همراه با پذیرش و تلفيق ، اجزاء پردازش حسی هستند. پژوهشگران اعتقاد دارند این فرایند در سراسر سیستم عصبی به ویژه در ساقه ی مغز اتفاق می افتد. درون دادهای حسی شامل ۵ حس اولیه بینایی، بویایی، شنوایی، چشایی ولامسه و حركتي است. جهت براورده ساختن اين نياز ازمون نيمرخ حسي ٢ به صورت كاملا علمي و دقيق و جامع در پرسشنامه اماده گرديده است كه ميتواند به عنوان يك منبع اطلاعاتي كامل ، تمام حيطه هاي موجود را مورد توجه قراردهد تمركز اصلي بر راهكارها و مداخلات درماني بصورت خانواده محور و قابل اجرا براي والدين و معلمان ميباشد.و به اين منظور ، متخصصين ما استراتژي هاي لازم براي اموزش كودك را فراهم ميكنند. هدف ما كه بر اساس نگاهي جامع به نيازهاي كودك است در اصل حمايت از كودكان جهت موفقيت در يادگيري و تكامل ميباشد.