انتخاب زبان

"تهیه و ارسال تجهیزات توانبخشی"

توامید در راستای تسهیل خرید محصولات و تجهیزات توانبخشی، اقدامات موثری انجام می دهد و با گردآوری نکات و کاربردهای درمانی، گروه اهداف، مشخصات فنی و ویژگی محصولات، به معرفی تخصصی تجهیزات توانبخشی می پردازد و برای خرید آسان تر و مطمئن تر برنامه ریزی میکند.

از دیگر خدمات توامید در این راستا، دریافت سفارش انحصاری تجهیزات توانبخشی، مطابق با نیازهای خاص بیماران و شرایط محیطی متفاوت آنهاست. 


محصولات و تجهیزات توانبخشی توامید:

 • حرکتی و راه رفتن
 • دست
 • پا
 • حسی و ماساژ
 • کاهش درد
 • حسی_حرکتی دهان
 • بلع
 • کفش طبی
 • کفی طبی
 • اسپیلنت
 • تجهیزات ویژه منزل
 • عمومی و سلامت
 • آموزش ذهنی