انتخاب زبان

پرتو 2

نوروتراپی (لورتانوروفیدبک)، نقشه مغزی (QEEG)، تحریک الکتریکی مغزی (tDCS)، تقویت کامپیوتری مهارت های شناختی (نرم افزارهای هوشمند)، کاردرمانی، گفتاردرمانی، مشاوره کودک و خانواده، رفتاردرمانی، بازی درمانی، فرزند پروری، ویزیت روانپزشکی، تست هوش، درمان اضطراب و افسردگی، گروه درمانی، زوج درمانی، CBT

پارسیان

کاردرمانی حسی، کاردرمانی جسمی_حرکتی، کاردرمانی ذهنی، روانشناسی کودک، اتاق تاریک (بینایی)، ماساژ کودکان، رفتار درمانی فردی و گروهی، بازی درمانی، آموزش مهارتهای خود مراقبتی، مشاوره کودک و خانواده، مداخلات رفتاری تخصصی اتیسم (Jasper , PRT)، آموزش ذهنی و تحصیلی، کاردرمانی در اختلالات مغزی بزرگسالان

پرتو 1

گفتاردرمانی، کاردرمانی، روانشناسی، رفتاردرمانی، بازی درمانی، آموزش ذهنی، موسیقی درمانی، مشاوره کودک و خانواده، تست هوش، نوروتراپی (نوروفیدبک)، گروه درمانی، فرزند پروری، هنردرمانی

مرکز رنگین کمان

آموزش و توانبخشی تخصصی روزانه اتیسم، تشخیص و غربالگری اتیسم، مداخلات تخصصی آموزشی_رفتاری اتیسم(ABA , PRT , TEEACH)، مداخلات بازی درمانی در اتیسم(floor time)، خانواده درمانی در اتیسم، گروه درمانی در اتیسم، کاردرمانی، گفتاردرمانی، اتاق تاریک (بینایی)، مشاوره، هنردرمانی و موسیقی درمانی