1,274
تعداد بیماران
35
تعداد دکترها و مشاوران
97
درصد رضایتمندی

توامید یک سایت تخصصی در حوزه سلامت و توانبخشی است که در سال 98،ایده و راه اندازی آن توسط جمعی از برجسته ترین متخصصین حوزه توانبخشی کشور صورت گرفته است و هدف آن ارائه استاندارد در بالاترین کیفیت،آگاهی بخشی،پیشگیری از اختلالات،مشاوره و آموزش،مشاوره و ارسال تجهیزات توانبخشی و آموزشی و نیز دسترسی به بسته های خدمات توانبخشی حتی در دورترین نقاط کشور از طریق شبکه اینترنتی و کلینیک های مجازی میباشد.